Kardiovaskulární systém

Co je to kardiovaskulární systém

Kardio-vaskulární- nazývá se také srdečně-cévní systém nebo oběhový. 

Normální kardiovaskulární činnost znamená, že krev a hemolymfa putují odněkud někam a při své cestě přenášejí živiny, dýchací plyny a hormony. srdceSoustava je spjata s trávicí a dýchací soustavou a navazuje na ni vylučovací soustava.

Jestliže bude v tomto okruhu nenormální činnost, tak se to projeví na žilách, cévách i práci srdce. Okysličování orgánů a odvod zplodin látkové výměny bude váznout, nebude funkční termoregulace a obrana organismu proti choroboplodným zárodkům. Vnitřní prostředí nebude stabilní.

 

Kudy teče krev?

Anglický lékař William Harvey (1578-1657) prohlásil, že krev protéká krevním oběhem. Délka cév v těle je cca 96 000 km. Obvod Země kolem rovníku je cca 40 000 km. Nejrychlejší pohyb krve je v aortě, 30 cm /sec, tj. 1 km/hod. Nejpomalejší krev teče kapilárami, 0,03 cm/ sec. Krev z aorty by mohla vystříknout do výšky až 10 metrů. Průměr aorty je jako slabší zahradní hadice. Jedinec tedy při úrazu může vykrvácet v řádu sekund.

 

Co jsou cévy?

 

Cévy jsou trubky, kterými teče krev nebo míza. Krevní cévy se dělí na:

  • Tepny(artérie)jsou cévy, které vedou krev od srdce
  • Vlásečnice( kapiláry) jsou cévy, které propojují tepny a žíly mezi sebou
  • Žíly(vény) jsou cévy, které vedou krev k srdci
  • Mízní cévy odvádějí lymfu (mízu), což je tkáňový mok a látky, které neprojdou krevními vlásečnicemi.

 

Mízní vlásečnice

  • Mízní cévy vznikají spojením mízních vlásečnic. Provádějí lymfu mízními uzlinami, které jsou důležité pro imunitu a vznikají zde lymfocyty, což jsou bílé krvinky.
  • Mízní kmeny vznikají spojením mízních cév