Tři císaři v čínské medicíně

Přínos prvních tří císařů v dějinách čínské medicíny

Tradiční čínská medicína je v současné době jedním z nejpropracovanějších systémů léčby na světě. Naprostým základem léčby v čínské medicíně je dosažení FU_si - kopieharmonie člověka jako celku. Harmonie je rovnováha, v čínské medicíně nejsou extrémy považované za správné. Pro Čínu je příznačné, že se čínská medicína věnuje ve značném rozsahu prevenci. Prevence je považována snad ještě za důležitější než léčba nemocného člověka. Čínský lékař na císařském dvoře byl přítomen právě z toho důvodu, aby císař a jeho rodina neonemocněli. Pokud lékař příchod nemoci dopustil, tak mu pak čínská medicína už k ničemu nebyla. Takový lékař byl špatný, proto byl tzv. odsunut, což v místních poměrech znamenalo popraven. Nesplnil svou povinnost, protože neohlídal císaře a jeho nejbližší rodinu, aby neonemocněli.

Teorie čínské medicíny, která bývá označována jako TČM, což je tradiční čínská medicína. Blíže je vše podrobně popsáno v knize předního znalce čínské medicíny a autora mnoha knih o čínské medicíně -Vladimíra ANDA – Klasická čínská medicína I.)

Učení o jin-jangu a pěti prvcích

Učení o vnitřních orgánech

Učení o čchi, krvi a tělních tekutinách

Učení o síti drah

Učení o příčinách vzniku onemocnění

Učení o mechanismu nemocí

Metody vyšetřování

Rozlišovací diagnostika

Prevence a zásady léčby

Z dějin čínské medicíny

V čínské medicíně se potkáme s nejvýznamnějšími osobami a jejich nezapomenutelnými díly čínských dějin. Zajímavostí jistě je, že první císaři byli znázorňováni jako s lidskou hlavou a tělem zvířete. Prvním je císař zvaný Fu-si. Je znázorňovaný jako tvor s lidskou hlavou a hadím tělem a je pokládaný za syna boha hromu. Fu-si vládl v letech 2852-2737 před naším letopočtem. Jak vidíte, od doby jeho nástupu k moci do dnešních dnů uplynulo již na 4860 let. A nejméně tak staré kořeny má tradiční čínská medicína.

Za doby trvání vlády prvního císaře se začala praktikovat akupunktura, která je považována za jeden z nejdůležitějších oborů čínské medicíny. Císaři Fu-simu je připisováno sestavení a znalost osmi hexagramů, které se staly základem pro Knihu proměn, I-ťing. Císař byl kreativní a měl i praktické nadání. Naučil lidi vázat uzly a plést sítě potřebné na rybolov a lov zvěře.

Druhým legendárním císařem je Šen-nung. Vládl v letech 2737-2697př.n.l. Šen-nung  bývá zobrazován jako tvor s lidským tělem a hlavou buvola. Nazývali ho Božský zemědělec, vymyslel totiž pluh, naučil lidi obdělávat půdu a pěstovat obilí, zavedl pořádání trhů, při kterých probíhal výměnný obchod. Čínská medicína ho považuje za zakladatele farmakologie a používání léčivých bylin. Císař se věnoval usilovně působením bylinek, snad vše osobně vyzkoušel a čínská medicína tak díky němu získala herbář Šen-nung pen-cchao-ťing, tj. kánon bylin.

Třetím věhlasným otcem čínské medicíny je Žlutý císař Chuang-ti. Císař je zpodobňován jako tvor se čtyřmi tvářemi, které mu umožňují současně hledět do všech čtyř světových stran. Tento třetí vládce panoval v letech 2697-2597 př.n.l. První císařové vládli dlouhá desetiletí. A předčil je třetí císař.

Z dat jeho panovnické vlády lze usuzovat, čím se zabýval. Hledal způsoby na prodloužení života, hledal něco, co by čínská medicína využila pro tajemství věčného života. Žlutý císař přinesl čínské medicíně výzkumy a výrobu elixíru nesmrtelnosti, pěstování životní síly a cvičení. Čínskou medicínu také obohatil o znalost nemocí a s tím související léčení. Čína Žlutého císaře považuje za autora základního díla čínské medicíny - Vnitřní knihy- Chuang-ti nejťing.

 

Literatura :

Vladimír ANDO-Klasická čínská medicína I., Svítání 1995

Radomír Růžička-Rudolf Sosík-Yingwu Wang- Tradiční čínská medicína, Poznání, 2007