Jedovaté okrasné rostliny na zahradách

Jedovaté okrasné rostliny na našich zahrádkách

Zahradničení je oblíbeným koníčkem mnoha lidí a přidání okrasných rostlin může proměnit jednoduchou zahradu v živý koberec barev ajedovaté rostliny na zahradě textur. Nicméně některé z těchto krásných rostlin mohou být nebezpečné, pokud jsou požity nebo je s nimi nesprávně manipulováno.

Běžné jedovaté rostliny našich zahrádek a městských sadů

 • Naprstník (Digitalis purpurea): Známý svými krásnými zvonkovitými květy, obsahuje digitoxin, který ovlivňuje činnost srdce.
 • Oleandr (Nerium oleander): Všechny části tohoto oblíbeného keře jsou toxické, obsahují kardenolidy, které mohou způsobit symptomy jako nevolnost, zvracení a srdeční potíže. Jedovatý je i kouř z oleandrového dříví.
 • Konvalinka vonná (Convallaria majalis): Obsahuje kardenolidy podobné těm v oleandru a může způsobit podobné symptomy.
 • Rododendron: Obsahuje grayanotoxiny, které mohou ovlivnit kardiovaskulární systém a způsobit nevolnost, zvracení a závratě.
 • Janovec metlatý (Cytisus scoparius): známý i jako babí hněv nebo kočičí zlato. Otrava může způsobit zvracení, průjem, ztížené dýchání až zástavu dechu.
 • Brslen (Euonymus spp.): na podzim má nádherně zbarvené listy a zajímavé plody, ale bohužel je prudce jedovatý. Otrava začíná pálením v krku, zvracením, průjmy, zvýšenou teplotou a poruchami krevního oběhu.
 • Jalovec chvojka (Junierus sabina): silice může vyvolat podráždění pokožky, přidával se do absintu.
 • Tis červený (Taxus baccata): příznaky otravy nastupují do 30-90 minut po požití, projevují se křečemi svalstva, nevolností a zvracením, puls je slabý, do 2 hodin po požití nastává smrt.
 • Zerav západní (Thuja occidentalis): obsahové látky můžou způsobit podráždění pokožky, otrava po požití začíná poruchami vidění, zvracením a průjmem, srdeční tep je zrychlený, dojde ke zvýšení tlaku a křečím, může nastat poškození jater a ledvin.
 • Azalka: Podobně jako rododendron, i azalky obsahují grayanotoxiny a mohou způsobit podobné symptomy.
 • Skočec obecný-Ricin (Ricinus communis): Obsahuje ricin, vysoce toxickou látku, která může způsobit těžké bolesti břicha, zvracení, průjem a dokonce smrt při požití.
 • Narcis žlutý (Narcissus pseudonarnarcissus) : nejjedovatější jsou cibulky, po uříznutí nechejte vykapat jedovatý sliz a teprve pak je můžete přidat k ostatním květinám ve váze.

Některé další jedovaté rostliny:okrasné jedovaté rostliny na zahrádce

 

Některé rostliny a keře se používaly dříve k travičství, z některých jsou dnes základy léků. Přírodovědec, lékař, alchymista a astrolog Paracelsus tvrdil, že rozdíl mezi lékem a jedem je jenom v množství.  

Jedovatinky: např. Durman obecný, z náprstníku červeného se vyrábí lék digitalis, z rulíku zlomocného se vyrábí atropin, bolehlav, skočce, tabáky, třemdava bílá, blín černý, z máku setého se vyrábí morfin, barvínek ovlivňuje činnost srdce a možná bude lékem i na leukémii, invazivní jedovatý Bolševník velkolepý způsobuje poleptání kůže, puchýře a boláky.

Příčiny otravy 

Otrava nastává, když jsou požity části rostlin obsahující toxické látky. Některé rostliny mohou také způsobit podráždění kůže nebo alergické reakce při kontaktu.

Symptomy otravy 

Symptomy se liší v závislosti na rostlině a množství požité látky, ale často zahrnují gastrointestinální potíže, závratě, slabost a v těžkých případech srdeční problémy, zástavu a smrt.

Je důležité před přidáním rostlin do vaší zahrady poučit všechny členy domácnosti o možných nebezpečích. Pokud máte podezření na otravu rostlinami, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Rostlinu vyfoťte, kontaktujte Toxikologické informační centrum ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Mají tam databázi jedovatých rostlin a poradí.

Rostliny jsou nedílnou součástí našich životů a okolí.

Vždy zacházejte s těmito rostlinami opatrně a zajistěte, aby nebyly dostupné malým dětem nebo domácím mazlíčkům.