Zdroj informací Zentrichovy apatyky

Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin

Od 15.12.2012 vstoupilo v platnost Nařízení Komise EU o tzv. zdravotních či výživových tvrzeních. Na výrobcích se podle tohoto nařízení nesmí vyskytovat „zdravotní tvrzení“, které není povolené. EU prý tímto chrání zákazníky.

Odkud čerpáme informace o účincích léčivých rostlin?

Na základě platnosti této směrnice upozorňujeme naše zákazníky, že v doprovodném textu k výrobku, shrnujeme pouze zkušenosti, nikoliv zdravotní tvrzení. 

Kdo se chce seznámit s tím, která zdravotní tvrzení úředníci schválili, nechť se sám podívá do tohoto Nařízení. Nyní je povoleno užívat 220 zdravotních tvrzení ze 44.000 podaných návrhů, které byly podloženy výzkumy vědců, lékařů, nositelů Nobelových cen, odborníků ve svém oboru…

Odborným garantem výzvy za „záchranu bylinek“, je prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. V posledních 10 letech přijal Europarlament větší počet nařízení a směrnic, které ve jménu tzv. "ochrany spotřebitele" zásadně omezí a zčásti už omezují léčivé rostliny v každém členském státě EU.  http://nedejmesiprirodu.cz/

 Hippokrates řekl, že „Lékař léčí, příroda uzdravuje“.

 Informace o bylinkách

Informace, které vám o různých způsobech použití bylinek či doplňků stravy zprostředkováváme, vycházejí pouze a výhradně ze zkušeností bylinářů, léčitelů, lékařů a různých vědců.  Bohužel tvrzení, která předaly státy Evropské komisi, asi nebyly vědecky dostatečně přesvědčivé na to, aby Komise mohla tvrzení zařadit na seznam.

Informace, které používáme v našem e-shopu a na našich stránkách v článcích, v herbáři, v Radách Bylináře Karla, v návodech, jak používat bylinky, jsme získali z dostupných zdrojů. Můžeme uvádět pouze to, co Komise EU povolila...

Zdroji, ze kterých se učíme, jsou pro nás zejména:  přednášky bylinářů, lékařů a terapeutů alternativní medicíny, účastníme se školení a kurzů. Samozřejmě čteme, takže využíváme informace z knih, internetu, encyklopedií a sledujeme další média: televizi, rozhlas. Informace, které jsme pro Vás zpracovali, přesto a proto v žádném případě a ani omylem nepovažujte, prosím, za zdravotní tvrzení, protože nejsme oprávněni cokoliv tvrdit...

K informování a vzdělávání našich zákazníků využíváme informace našich předků, tj. informace, které využívá lidstvo od svého stvoření. Jsou to medicíny různých národů-čínská medicína, tibetská medicína, áyurvédská medicína, korejská medicína, sibiřská medicína, medicína šamanů v Brazílii, indiánská medicína, medicína slovanských národů i medicína druidů. Samozřejmě jsem zapomněla na spoustu dalších, za to se omlouvám.

Jestliže uvádíme okruh působení nějaké bylinky nebo minerální látky v nějakém přípravku, pak vězte, že se o jeho účincích zcela určitě zmiňuje některý ze zdrojů, které při svém vzdělávání používáme:

J.A.Zentrich, J.Janča, páter Ferda, Mikolášek, bába Kamenická, M.Treben, prof.Valíček, J.Jonáš, Matthioli, Hahnemann, B.Tichanovský, prof.Skvorcov, E.Joachimová, R.Růžička, H.Jahnsen, H.C.Lu, M.Vinogradoff, R.Morse, P.Váňa, V.Grešík, I.V.Zevin, M.Castleman, Campbell, R.Herber, P.Andrianne, J.A.Duke, Korbelář, Endris, Jirásek, Starý, Severa, Andrev, Barinov, Kučera, MUDr. Bohming, bylinář Karel, A.Příhoda, doc. Horák,  K.Trewinnard, E.V.Ščadilov, Malachov, Paracelsus, Galén, Mudr. Kolumpková, Mudr. Bendová, Arcimičová, svatá Hildegarda, Tadeáš Hájek z Hájku, A.Schwarz, Schweppe, Pfau, Miranda Castro, J.T.Kent, Mudr.Rýc, MUDr.Frey, J.Kuchař, Andreas Jopp, bylinář Váňa, Waldemar Grešík, pražský bylinář Karel, Dr. Frej, Dr. Jonáš, J. Kuchař, a desítky dalších.

V knize Věčně zelené naděje spisovatelů Zentrich+Jonáš, je 8 stránek zdrojů, ze kterých čerpal zkušenosti bylinář Zentrich o léčivých účincích bylin a o technikách, používaných bylináři a bylinářkami v Evropě.

Jako zdroj odborných informací nám také pomáhají skripta pro zdravotní školy a kurzy pro reflexní terapeuty, maséry a praktiky čínské medicíny.

Zdroj informací je pro nás také spousta časopisů: Regenerace, Meduňka, Regena, Spirit, Zdraví

Dříve se říkalo „Lidé bděte!“, nyní je asi vhodné doporučit, „Lidé, čtěte!“

V Herbáři na našich stránkách se už bohužel nedozvíte, co nemůže být ani v e-shopu u bylinných přípravků...